Jakt & Fiske

Jakt

Jaktområdet är stort, i grova drag sträcker det sig 10 km västerut, 50 km österut, 50 km söderut, och 50 km norrut.

Nedan visas en karta över jakt efter småvilt på statens mark, tryck på kartan för att se den förstorad. Jaktkort kan köpas på :www. natureit.se

Fiske

Det finns 8 fiskesjöar och tjärnar i en radie av 10 km runt Gränssjö som man får fiska i och fiskebeståndet består av öring och röding.

Här följer en förteckning och en karta över sjöar och tjärnar i närheten av Gränssjö. Källa Länsstyrelsen Västerbotten fjällfiskeguide 2014.